Baner

ZAPRASZAM DO LEKTURY
Andrzej Piskulak
Krótko
Urodziłem się 23 maja 1959 r. w Kielcach. Mieszkam w Zagnańsku. Moja żona ma na imię Anna.  Mam trzech synów:  Krzysztofa,   Marka i  Jakuba. Jestem także dziadkiem: Kacpra i Leona. Jestem rencistą. Prowadziłem w latach 2008 - 2017 własną firmę: Agencję Usług Dziennikarskich "Apis-Press".   Wspólpracuję jako dziennikarz z Katolicką Agencją Informacyjną
Aktywność literacka
Opublikowałem kilkaset wierszy w tomikach, w kilku antologiach i w prasie kulturalnej i literackiej regionalnej i ogólnopolskiej.  Swoje  utwory literackie przez wiele lat regularnie publikowałem m.in.: w „Radarze”, Magazynie „Słowa Ludu”, „Kulturze”,   w „Życiu Literackim”, „w Przemianach”, „Na Przełaj” i „Okolicach”, a także okazjonalnie w almanachach i katalogach. 
W  1978 r. debiutowałem   w miesięczniku społeczno - kulturalnym „Przemiany”    kolumną wierszy. W 1980 r. - ukazał się mój debiutancki tomik wierszy opublikowany w ramach  „Biblioteki Świętokrzyskiej” pt. „Kluczem do baśni może wytrych”. W 1985 r. nakładem Wydawnictwa Łódzkiego w ramach Biblioteki Świętokrzyskiej wydany został mój drugi tomik wierszy pt. „Po trzeciej zmianie”. Otrzymałem za niego Ogólnopolską Nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego - Brunona.
Od 1986 r. należę do Związku Literatów Polskich. W latach 2011 - 2015 byłem sekretarzem Zarządu Kieleckiego Oddzialu oraz sekretarzem redakcji Świętokrzykiego Kwartalnika Literackiego. Od 1980 r. do 1989 r.  w Korespondencyjnym Klubie Młodych Pisarzy byłem   wiceprzewodniczącym. W latach 2003 - 2005 pełniłem fukcję wieceprezesa w  Towarzystwie Przyjaciół Sztuki Pięknych w Kielcach.
  

W 1989 r. ukazał się   trzeci tomik wierszy pt. „Z gwiazdozbioru oczu” w ramach Biblioteki Poetyckiej KKMP im. Stanisława Czernika w Kielcach.
Po kilkuletniej przerwie spowodowanej intensywną pracą dziennikarską   opublikowałem czwarty tomik pt. „Dąb jak chłop”  (Kielce 2003, Wydawnictwo „STON 2”). Piąty tomik pt. „Poezjoborze” zanim ukazał się nakładem Agencji Reklamowo - Wydawniczej „Mediateka” w br., to w 2003 r. otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stefana Żeromskiego. W 2005 r. roku ukazał się tomik pt. „Li®tania”  nakładem Wydawnictwa „JP”. Tomik pt. „Eremyk”, wydany został przez Oficynę Wydawniczą STON2, w 2009 r. w Kielcach..  W 2007 r. roku ukazała się nakładem Wydawnictwa „Vena - Studio” moja powieść pt. „W imię ojca”. Jestem współautorem albumu pt. Milenium Świętokrzyskie - cywilizacja krzyża”, który ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Radostowa” w 2008 r. W 2015 r. nakladem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu w Kielcach ukazał się wybór wierszy pt. "Lirobranie".

Jestem współautorem następujacych publikacji książkowych: katalogu „Agwazaja” Kielce, 1981 r., albumu ”Milenium Świętokrzyskie - Cywilizacja Krzyża”, Oficyna Wydawnicza „Radostowa”, Stachowice, 2008 r., książki - dodatku pt. „Losy poetów Gołoborza” do reprintu „Gołoborze” (Poezje,  Kielce 1938), Wydawnictwo „U Poety” Kielce, 2006 r.

Jestem autorem utworów dramaturgicznych m.in.: "Pozytywne życie"  - debiutanckiej sztuki teatralnej opublikowanej  w  Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim nr  1 - 2 w 2007 r. Wydawcą kwartalnika jest  Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach.
 
Publikowałem w książkowych antologiach poetyckich:„Debiuty poetyckie”, Warszawa, 1981 r.,  „Rysopis” Warszawa, 1984 r., „Wigilie polskie”, Kielce 1980 r., ”Antologia prozy, poezji i eseju”, Kielce, 2004 r., „Zostałeś w nas” Kielce, 2005 r., „Słowa - Wota” Starachowice, 2005 r., „Kielce w słowie i obrazie” Kielce, 2007 r., "Lament katyńsko - smoleński, antologia wierszy o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem” - Starachowice, 2010 r.
Jestem autorem słów do „Hymnu na okoliczność Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Kieleckiej” oraz Hymnu Zespołu SP nr2, Przedszkola i Gimnazjum im. St. Staszica w Zagnańsku .

Efektem wieloletniej współpracy ze środowiskiem literatów polskich w Kanadzie jest publikacja pt. Owocny trud scalania zamieszczona w tomie esejów Mosty z papieru (2010) w Toronto.

Odznaczony zostałem Złotym Krzyżem Zaslugi w 2013r., Brązowym Krzyżem Zasługi w 1989 r. i Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2017 r.   Otrzymałem kilka ważnych dla mnie ngród: Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Milczewskiego- Bruna w 1986 r. (za wiersze z tomiku Po trzeciej zmianie); Świętokrzyską Nagrodę Kultury w 2010 r.; Nagrodę Prezydenta Kielc w 2011 r. - za działalność  artystyczną  i upowszechnianie kultury; Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury Powiatu Kieleckiego za rok 2010; Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.; Nagrodę Miasta Kielce za rok 2016 w 2017 r.; Nagrodę Menora Przyjaźni w 2017 r. przyznaną przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Aktywność dziennikarska i publicystyczna
Jako reporter debiutowałem w 1979 r. w popołudniówce „Echo Dnia”. Od tego czasu  regularnie  publikowałem swoje utwory literackie oraz teksty dziennikarskie m.in. w dziennikach - „Słowo Ludu”, „Echu Dnia”  oraz „Przemianach”, równocześnie pracując w innych zawodach.
W latach 1986 - 1990 byłem stałym współpracownikiem wydawanych w Warszawie gazet m.in.: miesięcznika „Inspiracje” (felietonista), miesięcznika „Nowe Książki” (recenzent, krytyk literacki).
Jednocześnie w tychże latach pełniłem m.in. funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zagnańsku. 
W latach 1990 - 1997 pracowałem na stanowisku dziennikarza - publicysty w kieleckich dziennikach -  „Echo Dnia”, „Słowo Ludu”, „Gazeta Kielecka” oraz w tygodnikach - „Postscriptum”, „Kieleckie Aktualności Tygodnia”, „Kalejdoskop Tygodnia”.
W latach1992 - 1997 byłem stałym korespondentem i komentatorem z Sejmu i Senatu dla lokalnych codziennych gazet m.in.: „Echa Dnia , „Słowa Ludu”, „Gazety Kieleckiej”.  Współpracowałem również   z dziennikami krajowymi m.in.:  (trzykrotnie w różnych latach) z „Kurierem Polskim”, „Expressem Wieczornym”, „Sztandarem Młodych”.
W okresie 10.1997 - 11. 2000     prowadziłem własną Agencję Usług Wydawniczo - Dziennikarsko - Reklamowych A. Piskulak ( działalność gospodarcza). W jej ramach byłem: redaktorem wydań kieleckich „Kuriera Polskiego”   oraz dziennikarzem  wydań ogólnopolskich  „Kuriera Polskiego” a także   redaktorem naczelnym oraz pomysłodawcą gazet gminnych: „Gazety Zagnańskiej”,   „Kuriera Masłowskiego”, „Wiadomości Chęcińskich” oraz  miesięcznika społeczno - kulturalnego „Gazeta Staropolska” (o zasięgu wojewódzkim).
Od 2000 r. będąc na rencie współpracowałem w 2002 r. ze „Słowem Ludu”.   Od 2003 r. publikowałem teksty publicystyczne m.in.: w miesięczniku krajoznawczym „Nasza Baba Jaga”, Ilustrowanym Miesięczniku Społeczno - Kulturalno - Artystycznym   „Radostowa”  i Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim. W 2004 r. byłem redaktorem naczelnym Świętokrzyskiego Magazynu Kulturalno - Artystycznego „Dedal”. Od 2006 r.  stale współpracuję  z Katolicką Agencją Informacyjną, pisząc codziennie depesze o tematyce religijnej  z regionu świętokrzyskiego.

Otrzymałem liczne nagrody w konkursach literackich, m.in.: w Turnieju o Świętokrzyską Lirę Poezji (druga nagroda, nagroda publiczności, wyróżnienie miesi
ęcznika "Przemiany"), o Puchar Czarnoleskiego Miodu (druga nagroda) oraz za artykuły publicystyczne, reportaże i informacje w konkursach dziennikarskich, m. in.: w regionalnym konkursie dziennikarskim pn. "Ludzie z Kapitałem" zorganizowanym przez Święokrzykie Biuro Rozwoju Regionalengo  Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Należałem w latach 2010 - 2016 do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym w tym czasie pełniłem funkcję  sekretarza kieleckiego oddziału.


Andrzej Piskulak | Utwórz swoją wizytówkę
© Copyright by  Andrzej Piskulak